Facility management to określenie, które wciąż słabo funkcjonuje w języku polskim. Najogólniej można przyjąć, że jest to proces działań i zachowań, zmierzający do takiego dysponowania…