Każdy podejrzany i oskarżony ma prawo być reprezentowanym przez profesjonalnego obrońcę. Obrońcą może być radca prawny lub adwokat z Rybnika czy jakiegokolwiek innego miasta. Prawo do obrońcy jest jednym z najważniejszych przejawów do obrony, które przysługuje podejrzanemu w całym toku postępowania, od postępowania przygotowawczego począwszy, aż do zakończenia procesu.

Obrońca w postępowaniu karnym

Rolą obrońcy w postępowaniu karnym jest działanie na korzyść oskarżonego poprzez uczestnictwo w czynnościach postępowania, składanie wniosków i środków zaskarżenia. To nie tylko jego uprawnienie, co obowiązek – obrońca nie może przedsiębrać czynności, które miałyby działać na niekorzyść swojego mocodawcy. W dzisiejszych realiach udział w postępowaniu profesjonalnego obrońcy stanowi w istocie gwarancję realności i efektywności wykonywania prawa do obrony. Utrudnienie w samodzielnej obronie stanowi nie tylko oczywiste zaangażowanie w sprawę, w tym emocjonalne, co również częste zmiany w zakresie prawa karnego oraz stopień skomplikowania procedury, w której mogą się pogubić nawet prawnicy, którzy na co dzień nie pracują w dziedzinie prawa karnego.

Obrońca działa bądź na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez podejrzanego lub oskarżonego, lub, jeżeli to jeszcze nie nastąpiło – przez osobę najbliższą w rozumieniu przepisów prawa karnego, bądź na podstawie decyzji sądu. Odpowiednio są to obrońca z wyboru oraz obrońca z urzędu.

Obrońca z urzędu – kiedy jego wyznaczenie jest możliwe?

Procedura karna przewiduje szereg sytuacji, w których podejrzany lub oskarżony musi mieć obrońcę – sytuacje te przewidują przepisy art. 79, 80, 548 i 671 kodeksu postępowania karnego. Obrońcę z urzędu może jednak otrzymać każdy, jeżeli tylko w sposób wystarczający wykaże, że nie jest w stanie, ze względu na swoją sytuację majątkową, ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i swojej rodziny. Wyznaczenie obrońcy zależy od uznania sądu, z tym, że sytuacja może się w toku procesu zmienić – możliwe wtedy będzie ponowne złożenie takiego wniosku. Składa się go do sądu właściwego do rozpoznania sprawy – jeżeli jest to na przykład Sąd Rejonowy w Rybniku, wniosek rozpatrywać będzie prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy, który wyznaczy adwokata z Rybnika do prowadzenia obrony, wskazując jego dane personalne i umożliwiając kontakt z podsądnym.

Czy warto działać z obrońcą z urzędu? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista – warto. Aktualnie złożoność przepisów postępowania karnego oraz tempo i ilość zmian w jego zakresie sprawiają, że oskarżony który nie jest biegły w dziedzinie prawa może mieć duże problemy, by samodzielnie bronić się w sposób optymalny. Adwokat z Wodzisławia Śląskiego pomoże tak ukierunkować postępowanie karne, aby umożliwić jak najkorzystniejsze zakończenie sprawy.